เด็กรุ่นใหม่ที่ชอบการผจญภัยและประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่ในเมืองไอดาโฮ

41

มูลค่าการใช้จ่ายในธุรกิจท่องเที่ยวที่ไอดาโฮแต่ละปีสูงถึง 3 พันล้านเหรียญฯ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 ของรัฐและมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2008 มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศที่เดินทางมายังไอดาโฮสูงถึง 2.7 พันล้านเหรียญฯและเมื่อรวมมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วจึงมีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านเหรียญฯ มูลค่าจากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของร้านอาหารประมาณ 654 ล้านเหรียญฯ ร้านค้าปลีก 674 ล้านเหรียญฯ ที่พักอาศัย 502 ล้านเหรียญฯ การเดินทาง/ขนส่ง 440 ล้านเหรียญฯ นันทนาการและสันทนาการ 355 ล้านเหรียญฯ และรายได้ของรัฐส่วนหนึ่งมาจากการเก็บภาษีห้องพัก 2% ไม่ว่าจะเป็นที่พักแบบใดก็ตาม สถิติในปี 2008 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเกือบ 32 ล้านครั้ง โดยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเฉพาะช่วงกลางวันประมาณ 57% และพักค้างคืน 43% ซึ่งกลุ่มที่พักค้างคืนนั้นมาเพื่อการพักผ่อนประมาณ 84% ที่เหลือมาเพื่อธุรกิจ

เมืองที่มีคนเดินทางเข้าออกมากที่สุด Boise, Idaho Falls/Pocatello, Twin Falls โดยมากอายุ 25-64 ปี ส่วนมากเป็นผู้มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมีทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุ มีการเที่ยวแบบครอบครัว เด็กรุ่นใหม่ที่ชอบการผจญภัยและประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่ ลักษณะการท่องเที่ยวที่ไอดาโฮ เช่น การเล่นสกีและสโนว์บอร์ด ซึ่งมีอยู่ 17 แห่ง การเล่นเลื่อนและขับรถบนหิมะ การเล่นกอล์ฟร่วมกับการเดินป่า กิจกรรมร่วมกับกลุ่มรถมอร์เตอร์ไซต์รูปแบบต่างๆ เช่น RV และ Harley-Davidson การท่องเที่ยวพร้อมกับการเป็นอาสาสมัครชั่วคราว ในท้องถิ่น การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น เทศกาลแนะนำไวน์ การสร้างเครือข่ายกลุ่มเด็กเพื่อส่งเสริมกิจกรรมครอบครัว การเดินป่าตามแนวแม่น้ำและน้ำตก การจัดงานแต่งงาน ฉลองรับปริญญา กิจกรรมกลางแจ้งต่าง และเยี่ยมญาติ เป็นต้น

สินค้าพืชเกษตรหากแบ่งตามพื้นที่เพาะปลูกแล้ว สินค้ายอดนิยม 5 อันดับแรกได้แก่ มันฝรั่ง ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ หญ้าและผักสด ในปี 2010 มูลค่าสินค้าพืชเกษตรโดยรวมเท่ากับ 2.79 พันล้านเหรียญฯ สินค้าที่มีมูลค่ามากสุดคือมันฝรั่งผลิตได้ 6.4 ล้านตัน มูลค่า 823 ล้านเหรียญฯ ผลิตภัณฑ์จำพวกข้าวสาลี 672 ล้านเหรียญฯ หญ้าแห้งทุกชนิด 619 ล้านเหรียญฯ เฉพาะหญ้า Alfalfa 555 ล้านเหรียญฯ ข้าวบาร์เล่ย์ 185 ล้านเหรียญฯ ข้าวโพด 106 ล้านเหรียญฯ ถั่วต่างๆ 61 ล้านเหรียญฯ เป็นต้น ในปี 2007 มูลค่าการซื้อขายสินค้าปศุสัตว์สูงถึง 3.36 พันล้านเหรียญฯ มีวัวและลูกวัวประมาณ 2.2 ล้านตัว มากเป็นอันดับที่ 14 ของสหรัฐ มูลค่าการซื้อขายวัวและลูกวัว 1.38 พันล้านเหรียญฯ เป็นอันดับที่ 11 ของสหรัฐ การซื้อขายนมและผลิตภัณฑ์จากนม 1.84 พันล้านเหรียญฯ เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ แพะและแกะรวม 229,022 ตัว มีมูลค่าการซื้อขายรวม 27.37 ล้านเหรียญฯ เป็นอันดับที่ 8 ของสหรัฐ ผลิตภัณฑ์จากสุกร 6.75 ล้านเหรียญฯ สัตว์จำพวกม้าและลา 12.8 ล้านเหรียญฯ สัตว์อื่นๆและผลิตภัณฑ์ที่เหลือ 20.6 ล้านเหรียญฯ

Comments are closed.